Sosyal Sorumluluk

Sinanlı Ambalaj çalışanlarının istihdam olanaklarını geliştirmek sosyal politikanın başlıca hedefidir. Hedefe yönelik programlar ve eğitimler verilmektedir. İş güvenliği, kalite politikası ve hedefleri vs. konusunda eğitimler verilmektedir.

Çalışanlarına olumlu çalışma ortamı yaratma çabası içindedir.

Bayilerinin ve müşterilerinin istek beklentileri yerine getirilmektedir. Her an diyalog içerisindedir.

Sinanlı Ambalaj sosyal sorumluluk çalışmalarını yenilikçilik, verimlilik, duyarlılık, liderlik, güvenirlilik ve müşteri odaklılık etrafında kurgulamaktadır.